Contact

Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen, of wil je zomaar eens van gedachten wisselen? Zoek je informatie? Wil je een aanbod op maat? Neem dan gerust contact met mij op.

Het kennismakingsgesprek / de intake is vrijblijvend en gratis.

Centrum voor Steun bij Rouw en Verlies
Joke Schippers
Kotterspad 30
1081 KP Amsterdam
T  06 465 932 22
info@centrumvoorrouw.nl

Indien je aanvullend verzekerd bent kom je mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar. Het gaat om Psychosociaal therapie vallend onder Alternatieve zorg.

Bereikbaarheid praktijk
Auto : via google maps
OV: Metro, bus en tram. Halte Amstelveense weg en /of Boelelaan en/of VUmc
Parkeren: op eigen terrein over de brug is gratis en als daar geen plek is: betaald parkeren op het parkeerterrein aan de Amstelveense weg
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag, overdag en ook in de avond
Behandeling uitsluitend op afspraak

Uw Privacy

Centrum voor Steun bij Rouw en Verlies is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mijn organisatie. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u zich inschrijft voor mijn diensten, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik er mee omga.

Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Centrum voor Steun bij Rouw en Verlies respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Het dossier bevat onze behandelingsovereenkomst en aantekeningen gemaakt tijdens de behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• het eventuele gebruik van diensten van een collega, bijvoorbeeld tijdens mijn afwezigheid
• het geanonimiseerde gebruik tijdens een intercollegiale toetsing of een presentatie
• een klein deel van uw gegevens uit het dossier worden gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de Factuur
Op de factuur die u van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling: intake en/of psychosociaal consult
• de kosten van de behandeling

Heeft u een klacht?

Als NVPA-therapeute ben ik gehouden aan de klachtenregeling conform de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Bent u niet tevreden dan hoor ik dat graag van u. Op de NVPA-website kunt u onder het tabblad ‘voor cliënten’ kennisnemen van de klachtenprocedure en instructies vinden wat te doen. U kunt ook bellen met de NVPA en de ontstane situatie in het kort bespreken.

Joke Schippers