Deskundigheidsbevordering

Voorlichtingen, trainingen, cursussen en verdiepingsbijeenkomsten

Als collega en deskundige bevorder ik de deskundigheid in de rouwzorg door te werken aan het vergroten van kennis en inzicht en het (verder) ontwikkelen van een professionele houding en vaardigheden binnen de verschillende vormen van rouwzorg. Hierbij besteed ik ook aandacht aan het eigen verliesverleden van en zelfreflectie door de deelnemers.

Doelgroep: vrijwilligers en professionals, wel of niet in opleiding

Vorm: groepsbijeenkomsten

Locatie: in overleg

Kosten: in overleg

Intervisiebegeleiding

Ik begeleid rouwintervisie en bied hiermee de mogelijkheid van intercollegiale ondersteuning, uitwisseling van ideeën en het (verder) ontwikkelen van houding en vaardigheden.

Doelgroep: vrijwilligers en professionals (wel of niet in opleiding)

Vorm: in een groep

Locatie: in overleg

Kosten: in overleg

Supervisie

Hierbij draait het om jou als werker in de rouwzorg

Doelgroep: vrijwilligers en professionals (wel of niet in opleiding)

Vorm: individueel of in een groep

Locatie: in overleg

Kosten: in overleg

Leertherapie

Focus op jou als rouwzorgwerker  met je eigen  (verlies) ervaringen

Doelgroep:professionele rouw- en verliesbegeleiders (wel of niet in opleiding)

Vorm: individueel

Locatie: in overleg

Kosten: in overleg

Joke Schippers